Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληφορορία σχετικά με τα προϊόντα μας
είμαστε πάντα στη διάθεση σας.


Εξαμίλια – Πεδίον Βολής, Κόρινθος
Τηλ.: 2741074495 / 6933325599
email: finosfoinos@gmail.com
Ώρες επικοινωνίας 09:00 - 17:00


Βρείτε την επιχείριση μας στο χάρτη: